Erik o Britta Brolin
1810-1862   1810-1885

Anna Stina Brolin
1836-1836

Dog som
spädbarn

Anna Katrina Brolin
1837-1923

Anders Lidberg
1835-1922

Fick 13 barn
varav 5 dog som barn

Bernhard Brolin
1839-1904

Johanna Andersdotter
Jonzén
.

1835-1883

Fick 8 barn
varav 2 dog som barn

Kristina Brolin
1842-1930

Johannes "John"
Andersson
1839-1925


Fick 9 barn

Erik Johan Brolin
1844-1857

Blev bara
 13 år

Svante Brolin
1847-1913

Anna-Stina
Svensdotter

1849-1924

Fick 9 barn

Lars Petter Brolin
1850-1918

Anna-Lena
Jonsdotter
.

1850-1939

Fick 9 barn

Tryck på bilden