Katrina Brolin

Katrina Brolin 1837-1923 gift med Anders Lidberg 1835

Gustaf 1883-1951 son till Katrina o Anders och hustrun Anna Johansson Lidberg1886-1959
 Gifte 1907  Foto: Siggesgården sommaren 1923

Anton Lidbergs Hus före rivning. Ev kan Katrina ha bott i detta hus

Midsommar 1919

Stående Helga, Hilda, John, Edit, Jennie

Sittande: Anton, Signe, Johannes, Amanda dotter till Katrina Brolin, Karin, Hanna, Agnes

Harald Johansson 1889-1956 och Elin Alfrida Johansson född Lidberg 1899-1988