DNA

Blodsband

DNA

Brolinfamiljen

Erik och Britta Brolin –

närvarande i 2000-talet tack vare DNA
av Maria Brolin


Erik och Britta, Brolinarnas anfader och anmoder, föddes 1810 och är båda sedan länge borta. Men många ättlingar till dem lever kvar och även om ingen av oss minns dem personligen så finns det en hel del material om dem, i kyrkböcker och i andra historier. Men vi ättlingar bär också med oss genetiska spår från dem. I vår arvsmassa, vårt DNA, finns de kvar och gör avtryck även idag. Och i och med detta så är de inte bara historiska personer utan högst närvarande än idag. Vi är i dagsläget säkert 20-30 personer som är ättlingar till dessa två som har testat vårt DNA hos något av de stora testföretagen. Våra DNA-resultat länkar ihop oss alla och vi kan tack vare DNA se att vi genetiskt tillhör samma släkt. Jag har hållit på med släktforskning med hjälp av DNA i drygt fem år men slutar ändå aldrig av fascineras av detta faktum.


Men DNA kan hjälpa oss med mer än det. I människans Y-DNA och mitokondrie-DNA kan vi spåra vårt ursprung tillbaka till de första människorna på jorden som man tror levde i östra Afrika någon gång för 250 000 år sedan. Y-DNA spårar den raka manliga faderslinjen medan mitokondrie-DNA spårar den raka kvinnliga moderslinjen. Y-DNA och mitokondrie-DNA ärvs i princip oförändrat från generation till generation och det är tack vare det som det är möjligt för oss att kartlägga våra spår på mänsklighetens stora släktträd. Och trots att Erik och Britta dog långt innan den här tekniken ens fanns som en tanke så kan levande personer idag testa sig och spåra deras linje bakåt i tiden. Bengt-Åke Brolin har testat sitt Y-DNA och tack vare honom vet vi vilken gren på mänsklighetens enorma släktträd som Erik Brolin tillhörde. På samma sätt har Ragnhild Malmevik testat sitt mitokondrieDNA och tack vare detta kan vi spåra Britta Brolins gren. Stort tack till er som har valt att DNA-testa er och med detta bidragit till oss alla i Brolinfamiljen såväl som att ni är med och för vetenskapen framåt och hjälper forskarna att ytterligare kartlägga människans ursprung.


Erik tillhör den Y-gren, eller haplogrupp som det kallas, som kallas I-M253 och Britta tillhör den mitokondrie-gren som heter H2a5. Jag hoppas kunna berätta mer om detta framöver.