Malma kapell

Hembygdskyrkan

Malma kapell

Brolinfamiljen

Malma kapell


Malma kapell är en kyrkobyggnad i tidigare Malma socken, i den norra delen av Essunga kommun. Den tillhör Fridhems församling i Skara stift.


Den tidigare medeltida Malma kyrka var en sockenkyrka som 1869 ersattes med den för församlingarna LängnumHyringa och Malma församlingar gemensamma Fridhems kyrka


Folket i Malma socken fick emellertid lång väg till den gemensamma kyrkan och därför startades 1926 en kapellförening som samlade in pengar till en egen gudstjänstlokal.  Malmaborna ställde upp med mark, timmer, mankraft och annat. Herman och Hanna Brolin (Herman är barnbarn till Erik och Brita Brolin) skänkte marken till kapellföreningen.


Kapellet uppfördes 1934 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. Det är en träbyggnad, som har en stomme av liggtimmer och består av ett långhus med rakt avslutat kor i nordost och ett smäckert torn i sydväst. Vid kyrkans nordvästra sida finns en sakristia. Ytterväggarna är klädda med stående ljusgrå träpanel. Byggnaden är oförändrad såväl exteriört som interiört och ger därför en god bild av folkkyrkoepokens ideal.

 
Allt sedan invigningen 1934 har man samlats till gudstjänst, dop och vigslar i kapellet som kommit att bli en viktig symbol för bygden.


Malma kapell finns med på kyrkokartan.se
Det nybyggda kapellet 1934.

Foto: Riksantikvarieämbetet.

Malma kapell 2018

Foto: Maria Brolin