Stamträd

Vårt

STAMTRÄD

Brolinfamiljen

Klicka på namnen för att få upp stamträdet  | Till databasen

Erik o Britta Brolin

1810-1862  |  1810-1885

Anna Stina Brolin

1836-1836

Dog som spädbarn

Anna Katrina Brolin

1837-1923

Anders Lidberg

1835-1922

Fick 13 barn varav 5 dog som barn

Bernhard Brolin

1839-1904

Johanna Andersdotter Jonzén

1835-1883

Fick 8 barn varav 2 dog som barn

Erik Johan Brolin

1844-1857

Blev bara 13 år

Svante Brolin

1847-1913

Anna-Stina Svensdotter

1849-1924

Fick 9 barn

Lars Petter Brolin

1850-1918

Anna-Lena Jonsdotter 1850-1939

Fick 9 barn